صفحه نخست > مقالات > کلیات عفاف > عفّت فرهنگی
اخبار
عفّت فرهنگی 

ارکان قدرت در دکترین قدرت 5 حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و نظامی گری را در می نوردد. کشوری قدرتمند محسوب می شود که همه ارکان قدرت را داشته باشد در صورتی که این ارکان در نسبت با یکدیگر از یک توازن برخوردار باشد.
فرهنگ یا Culture به هر آنچه که در زمین ذهنیت افراد یک جامعه کشت و زرع می شود، اطلاق می گردد. این رکن را می توان مهمترین جزء ارکان قدرت به حساب آورد چرا که اگر معیوب و ناقص باشد رکن های دیگر را تحت تأثیر خویش قرار می دهد و دچار نقصان می سازد. نکته اینجاست که خروجی هر یک از رکن های قدرت باید در نهایت منجر به تقویت فرهنگ شود و در نهایت قوت یافتن فرهنگ ارکان دیگر را قوی نموده و رشد دهد.     
بحث از فرهنگ را می توان به دلیل پهنه گسترده آن در شقوق و مصادیق تا بی نهایت ادامه داد اما سخن ما در عفاف نامه پیرامون مسأله عفاف است که چگونه می توان به شئون مختلف تسری داد. «عفّت فرهنگی» مبتنی بر تعریف کلان عفاف این گونه تبیین می شود:  
«فرهنگی که جامعه خود را با رحمت خداوند از شهوت گناهان و نافرمانی در برابر خداوند حفظ نماید تا آن جامعه به گناه آلوده نگردد و با تفضل الهی غنا یافته و از گناه بی نیاز شود».
می توان اذعان نمود رسیدن به این درجه از فرهنگ، جامعه را از گزند آفات و بلایا واکسینه می نماید:
- چه بسیار تهاجمات فرهنگی که تنها فرهنگ عفیف یک جامعه آنان را حفظ می کند ...
- چه بسیار حملات فکری شبکه ها و رسانه های بیگانه در ماهواره ها و فضای مجازی که تنها عفّت فرهنگی سپر بلای آن جامعه است ...
- چه بسیار عرفان های کاذب و پیامبران دروغین که انسانها را به سوی خدایان نابودی می کشانند و این عفت فرهنگی است که جامعه را مصون می دارد ...
- چه بسیار سیاست های «اندلسیزاسیون» دشمنان اسلام که با زنا و شراب و قمار، فواحش را به سمت جامعه اسلام گسیل می دارند اما تنها «عفاف» جامعه را از تقرّب فحشا حفظ می کند ...
- چه بسیار جنگ های نرم تحمیلی به جامعه اسلامی که به قصد ربودن دلها و استیلا بر اذهان، جامعه را در میان چنگال های خود در می نوردد و چه چیزی جز عفاف از جانب رحمت الهی قلب ها و دل های ما را حفظ نموده و ما را در این جنگ ها ظفرمند و پیروز می گرداند ...
- چه بسیار فرهنگ یزیدی که جامعه کوفی را دربر می گیرد و چه فرهنگی جز فرهنگ عفیف حسینی فریاد هیهات من الذله سر می دهد و دژی پولادین تشکیل می دهد ...

آری فرهنگی که عفاف درون زای اوست، فرهنگی جز اسلام نیست؛ چنین فرهنگی سیاست را عفیف، اقتصاد و اجتماع را عفت مند و جهاد فی سبیل الله را در نظامی گری رقم می زند. این فرهنگ نخست خدا را می بیند، خود را گرد کانون او می بیند گناهان را سرکشی و طغیان در برابر او دانسته نفس جامعه را از ارتکاب به آن حفظ می کند؛ چنین فرهنگی را خداوند غنا عنایت نموده تا به هیچ کس و هیچ چیز جز او نیازمند نباشد. این فرهنگ که با اقتصاد به عنوان منبع تغذیه خویش طوری برخورد می کند که جز حلال را کسب نکند تا در فرهنگ زمین قلب آحادش از فضل و رحمت بی پایان پروردگار سیراب گردد.

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
منبع: پژوهشکده عفاف
نظرات: