صفحه نخست > درباره ما > اهداف و رسالت پژوهشکده
اخبار
اهداف پژوهشکده عفاف
 1. مدیریت اطلاعات علمی- تخصصی در فضای مجازی؛
 2. تسهیل و افزایش تبادل علمی نخبگان و کارشناسان در فضای مجازی؛
 3. افزایش عقبه و توان عملیاتی سایبری نخبگان در فضای مجازی در راستای جریان سازی و پاسخ گویی به انحرافات موجود؛
 4. سرعت بخشی به سیر علمی سازنده در فضای مجازی؛
 5. تحقق سایبری کرسی های نظریه پردازی؛
 6. پاسخگویی به شبهات و سؤالات مبتلابه جامعه مخاطبین بر بستر تالارهای گفتگوی آنلاین؛
 7. آمایش سایبری دیدگاه ها و نظرات مخاطبین، کارشناسان و نخبگان در راستای نیازسنجی اجتماعی و طراحی پژوهش های مرتبط؛
 8. تجمیع اطلاعات در 4 عرصه فوق الذکر در راستای تحقیق و پژوهش نخبگان؛
 9. دستیابی به کتابخانه غنی مجازی مشتمل بر کتاب، مقالات، اخبار، پایان نامه ها؛
 10. دستیابی به بانک نخبگان و کارشناسان متخصص در 4 حوزه فوق الذکر؛
 11. بروزآوری اطلاعات مخاطبین نسبت به فضای سیاسی اجتماعی کشور در راستای حضور و اقدام مؤثر حقیقی و سایبری؛
 12. سامان دهی و اصلاح فرایند تهیه و تدوین پایان نامه های دانشجویی در راستای نیاز کشور در 4 عرصه فوق الذکر.
رسالت پژوهشکده عفاف

الف) در عرصه سبک زندگی اسلامی ایرانی
 • تبیین سبک زندگی اسلامی مبتنی بر الگوی جامع اسلامی- ایرانی پیشرفت؛
 • تبیین سبک زندگی اسلامی مبتنی بر الگوی جامع اسلامی- ایرانی پیشرفت؛
 • تشریع سبک زندگی اسلامی مبتنی بر الگوی جامع اسلامی- ایرانی پیشرفت؛
 • (مطابق فرمایش امام خامنه ای مهترین اقدام در تبیین سبک زندگی تبیین چیستی، چرایی و چگونگی زندگی است که در واقع دکترین زندگی را تشکیل می دهد، در راستای تبیین دکترین زندگی نیازمند دو مرحله مقدماتی تبیین فلسفه زندگی و نیز تبیین سبک زندگی در پارادایم اسلام هستیم).
 

ب) در عرصه زن و خانواده
 • تبیین و تدوین دکترین زن طراز انقلاب اسلامی؛
 • تبیین و تدوین دکترین خانواده طراز انقلاب اسلامی؛
 • تبیین و تدوین منظومه عفاف در جمهوری اسلامی ایران؛
 • ارتقای دانش و آگاهی جامعه زنان ایران در راستای مظلومیت زدایی از شأن و کرامت زن مسلمان و تحقق تکلیف غایی در دولت کریمه؛
 • ارتقای دانش و توان عملیاتی زن و خانواده ایرانی در پاسداری و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی؛
 • تبیین سندهای Strategical level در عرصه های پنج گانه قدرت به تناسب موضوعات مبتلابه. 
 

ج) در عرصه Family terrorism
 • رصد و مانیتورینگ تهدیدات سبک زندگی ایرانی- اسلامی با تمرکز بر مصادیق عفت زدایی از جامعه؛
 • تبیین مؤلفه های جنگ رسانه ای غرب علیه نظام باورها و ارزش های اسلامی- انقلابی؛
 • تحقیق و تدوین پژوهش های کاربردی و دکترینال در راستای مواجهه و مقابله مؤثر با جنگ علیه خانواده ایرانی اسلامی؛
 • ارتقای توان و دانش عملیاتی خانواده ایرانی با محوریت زنان در جهت شناخت و مواجهه تهدیدات؛
 • بروزآوری توان احیای ارزش های خانوادگی در مواجهه با کالاهای نوظهور فرهنگی که عفت عرصه های عمومی و خصوصی جامعه را نشانه رفته است.