صفحه نخست > درباره ما > دستاوردهای پژوهشکده
اخبار
مبتنی بر اهداف و رسالت  ذکر شده، دستاوردها و فعالیت های پژوهشکده در راستای تبیین دکترین عفت در 4 عرصه سایبر، آموزش، پژوهش و مشاوره به شرح زیر قابل تأمل و ارزیابی است.
     
دستاوردهای سایبری پژوهشکده عفاف
عرصه سایبری پژوهشکده اعم از دایره سایت مجموعه و دایره رصد و مانیتورینگ است که براساس توان نظاره و پیگیری دقیق عرصه سایبری به عنوان پرقدرت ترین لجستیک دشمن در جنگ نرم فعالیت می کند و با اشراف اطلاعاتی بر موضوعات تأثیرگذار بر فرهنگ عمومی و خصوصی عوام و خواص جامعه متولی مدیریت عرصه مدار پژوهشکده در حوزه سبک زندگی می باشد، توان و قدرتی ویژه و تخصصی بر موضوعات مبتلابه جامعه که به سازمان ها و نهادهای فرهنگی در راستای آمایش صحیح اجتماعی و بروزآوری دغدغه ها کمک می رساند، تاکنون بیش از 22 هزار ایده تخصصی براساس تحلیل و ارزیابی رصدها جمع آوری گردیده است که ناظر به آینده پژوهی در رویکرد امنیت مدار می باشد.
     
 • برگزاری ده ها تالارهای گفتگو به صورت آنلاین با موضوعات مبتلابه جامعه در عرصه عفاف و حجاب (آرشیو در سایت مجموعه موجود)؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر کتب و مقالات تخصصی در حوزه های کودک، نوجوان، جوان، ازدواج، میانسالان و ...؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر منابع و متون پایان نامه ای با تمرکز بر موضوعات حوزه زنان، خانواده، تربیت اسلامی، حقوق خانواده، سبک زندگی اسلامی؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر جنگ نرم و جنگ رسانه علیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عفت و حیای جامعه؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر پارادایم کفر با حوزه هایی نظیر فمینیسم، داروینیسم اجتماعی، خشونت علیه زنان در غرب و ..؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر اخبار و مقالات تخصصی حوزه زنان؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر فیلم و صدا با موضوعات اخلاقی در حوزه خانواده؛
 • تجهیز کتابخانه مجازی با تمرکز بر تصاویر تخصصی مرتبط با مباحث عفاف و حجاب، سبک زندگی و ...؛
 • برگزاری تالارهای گفتگو، کرسی های مجازی، با موضوعات مبتلا به جامعه به صورت آنلاین و با حضور متخصصان و کارشناسان خبره؛
 • انجام مشاوره های پایان نامه ای و طراحی برنامه به صورت مجازی؛
 • انجام مشاوره های خانوادگی به صورت مجازی؛
 • رصد و مانیتورینگ و تبادل ایده ها با جامعه مخاطبین عضو مبتنی بر فضای بروز تهدیدات و فرصت ها علیه و له خانواده ایرانی اسلامی.
دستاوردهای مستشاری پژوهشکده عفاف
 شامل ایفای نقش مستشاری برای ارگانها، سازمانها، مرکز دانشگاهی و مدیریتی می باشد که در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، تهیه و تصویب پروژه های تحقیقاتی و ... می گنجد که با توجه به بانک غنی و قوی اطلاعاتی مجموعه میسر گردیده است. 
     
پژوهشکده مجازی عفاف در راستای تبیین دکترین عفت با ارائه مشاوره جهت برنامه سازی رسانه ای خود نیز به عنوان کارشناس در بسیاری از این برنامه ها شرکت نموده و برای نخستین بار بسیاری از مباحث را مطرح و گاه با بیانی نو مسائل را مورد ارزیابی قرار داده است. تمرکز پژوهشکده در تمامی مباحث تبیین دکترین عفت است در مباحثی از قبیل:
 • زنای ذهنی (1) و (2) برای اولین بار در رسانه ملی؛
 • نقش زنان در بیداری اسلامی؛
 • حضور سیاسی اجتماعی زنان و تداوم گفتمان انقلاب اسلامی؛
 • بازخوانی دلایل روانی و اجتماعی در بی حجابی و بی عفتی در جامعه؛
 • حقوق بشر و حق زن مسلمان در پوشش عفیفانه؛
 • تأثیر ماهواره ها بر تربیت کودکان؛
 • تغییر الگوهای زیبایی شناختی در زن مسلمان و اصالت مد، برند و فشن؛
 • جریان شناسی و ابعادسنجی سیاست های کنترل جمعیت؛
 • بازخوانی استراتژیک سیره حضرت زهرا سلام الله علیها (1) و (2)؛
 • بازخوانی دکترین معصومیت در سیره عملی حضرت معصومه سلام الله علیها (1) و (2)؛
 • جنگ رسانه ای و تبعات آن بر بنیان خانواده ایرانی؛
 • سبک زندگی ایرانی اسلامی با تحلیل فرمایش رهبر انقلاب؛
 • ازدواج در سبک زندگی اسلامی ایرانی با تأمل بر سیره حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
 • بحران زن در جهان غرب؛
 • خشونت علیه زنان و برده داری نوین زن در غرب؛
و ...
دستاوردهای آموزشی پژوهشکده عفاف
فعالیت های آموزشی پژوهشکده در عرصه آموزش در دو بخش به شرح ذیل تعریف شده است:
1) آموزش مستمر جامعه زنان در راستای اشراف به تکنیک و تاکتیک حضور ایمن و پرقدرت در فضای مجازی و به حداقل رساندن مخاطرات موجود و اجرای مانورهای سایبری؛
2) آموزش خواهران نخبه بسیجی در سطوح استراتژیکال جهت مدیریت و فرماندهی جنگ نرم در عرصه نبرد رسانه ای غرب.
تاکنون این آموزش ها در پژوهشکده در دو قالب ارائه گردیده است:
1- آموزش مجازی؛
2- آموزش حقیقی.
   
کارگاه های آموزشی در پژوهشکده عفاف
پژوهشکده در هر دو حوزه، به آموزش مستمر جامعه عضو در راستای اشراف به تکنیک و تاکتیک حضور ایمن و پرقدرت در فضای مجازی و به حداقل رساندن مخاطرات موجود و اجرای مانورهای سایبری می پردازد.
آموزش های استراتژیک جهت مدیریت و فرماندهی جنگ نرم در عرصه سایبر نیز به صورت حقیقی و فقط برای خواهران نخبه عضو پژوهشکده برگزار می شود.
پژوهشکده تاکنون 22 کارگاه (قریب به 220 جلسه) در درون پژوهشکده برگزار نموده است و 60 کارگاه به دعوت سازمان ها و نهادها در خارج مجموعه دایر نموده است و موضوعات مربوطه را طبق قواعد طرح ریزی استراتژیک آموزش داده است، کارگاههایی نظیر:
 • کارگاه مفهوم شناسی حیا و عفت؛
 • کارگاه شیوه های عملی بسط عفاف و حجاب در جامعه؛
 • کارگاه رسانه و قدرت نرم؛
 • کارگاه جریان شناسی احزاب و تشکل های زنان در ایران و جهان؛
 • کارگاه آموزش نقادی فیلم  مقدماتی و پیشرفته؛
 • کارگاه آموزش شیوه های پیشرفته تحقیق و پژوهش؛
 • کارگاه حقوق زنان در نظام حقوق مدنی و جزای ج.ا.ا؛
 • کارگاه نقش زنان در اقتصاد مقاومتی؛
 • کارگاه آموزشی حقوق بین الملل و آشنایی با ساختار سازمان ملل در قواعد UPR و Human Rights؛
 • کارگاه آموزشی صهیونیسم شناسی؛
 • کارگاه آشنایی با فمینیسم و نحله های التقاطی زنان؛
 • کارگاه آموزشی عرفان مذهب و تصوف شرقی؛
 • کارگاه زن عفیف خانواده عفیف جامعه عزیز؛
و...
     
برگزاری نمایشگاه
یکی از مؤثرترین شیو های آموزش و ثبت آن در ذهن مخاطب بهره از ظرفیت های بصری است که پژوهشکده کوشیده است بسیاری از مفاهیم و مباحث را از طریق دوره های آموزشی نمایشگاهی تفهیم نماید و از ثقالت محتوایی آن کاسته و بر غنا و اثرگذاری موضوع بیافزاید.
در همین راستا پژوهشکده اقدام به پژوهش های کاربردی و نیز طراحی هنرمندانه موضوعاتی پرداخته تا با استفاده از علم نمادشناسی و القای غیرمستقیم نشانه ها حب و بغض دینی را در قلب و ذهن بیننده و خواننده نهادینه نماید.
اکثریت این موضوعات براساس فرامین حکیمانه رهبری انقلاب در خطاب به بانوان انتخاب شده و به زیبایی موضوع تبیین و تفهیم شده است، موضوعاتی نظیر:
 • بحران زن
 • سبک زندگی
 • تحدید نسل
 • عفاف و حجاب و سلامت و سعادت جامعه
 • حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس و ...

 
 
 
 
       
دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده عفاف
فعالیت پژوهشکده در حوزه پژوهشی شامل تعریف، تدوین و تصویب پروژه های پژوهشی در دو حوزه:
 1. پژوهش های مسئله محور در راستای ارائه راهکار جهت رفع مسائل جامعه
 2. پژوهشهای دکترینال در راستای تحقق چشم انداز متعالی نظام که به صورت پژوهش های مختص مجموعه یا پایان نامه های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکترا بوده تعریف شده است.
قابل ذکر آنکه پژوهشکده با اشراف اطلاعاتی و تخصصی بر مؤلفه های سبک زندگی تاکنون بیش از هزار موضوع و عنوان پایان نامه ای با تمرکز تخصصی بر سبک زندگی در حوزه های عفاف، زن، خانواده، تربیت، کودکان، حقوق زنان، سیاست، اقتصاد، هنر، رسانه، جمعیت، مد و لباس، موسیقی و ... تعریف نموده و آماده واگذاری و حمایت و پشتیبانی فکری از پژوهشگران علاقمند می باشد.
پژوهشکده در تعداد محدود نیز با احراز توان تخصصی علاقمندان حاضر به سرمایه گذاری معنوی در راستای تعریف و تبیین پروژه هایی در سطوح دکترینال نیز می باشد؛ اعم از دکترین تطبیقی در حوزه های حقوقی، مدیریتی، اجتماعی و ...