صفحه نخست > مطالب > سبک زندگی عفیف
اخبار

[آر اس اس] [آرشیو]
چرا قوانین و سیاست‌های حجاب و عفاف اثرگذار نیستند؟ چرا قوانین و سیاست‌های حجاب و عفاف اثرگذار نیستند؟
با وجود قوانینی که در حوزه حجاب و عفاف وضع شده اما وضعیت رعایت حجاب در سال‌های اخیر نه تنها بهتر نشده، بلکه روز به روز افول کرده است. همین مسأله ضرورت بررسی چرایی اثرگذار نبودن این قوانین را نشان می‌دهد.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶       (تعداد بازدید : 44)


تبیین مفهوم آتش به اختیار تبیین مفهوم آتش به اختیار
آتش ‌به‌ اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آتش‌ به ‌اختیار، به معنای بی ‌قانونی و فحاشی و و طلبکار کردن مدعیانِ‌ پوچ ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵       (تعداد بازدید : 59)


نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستايی بر تخريب محيط زيست نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستايی بر تخريب محيط زيست
فقر روستايی به واسطه فشار بر منابع محيطی و بهره برداری غيراصولی و ناپايدار از اين منابع، موجب تشديد تخريب محيط زيست می شود و بحران های زيست محيطی نيز به واسطه تحليل و از بين بردن منابع مورد استفاده روستاييان، بر شدت فقر آنان می افزايد. هدف از اين تحقيق، بررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستايی بر تخريب محيط زيست در مرتع مميزی شده شوررود در بخش شيب آب شهرستان زابل است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸       (تعداد بازدید : 16)


فقر و جنبش‌ های اجتماعی در ایران فقر و جنبش‌ های اجتماعی در ایران
در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش‌های اجتماعی تعریف و دیدگاه‌های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته‌اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش‌های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده‌ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه‌های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷       (تعداد بازدید : 13)


فقر در خانوارهای ایرانی فقر در خانوارهای ایرانی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶       (تعداد بازدید : 18)


فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه؟! فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه؟!
فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین حال که مؤید وجود رابطه مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵       (تعداد بازدید : 14)


رسانه ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رسانه ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار 12 درصد از جمعیت زنان کشور را تشکیل داده و با مشکلات فراوانی چون بیکاری، نداشتن درآمد مطمئن و ثابت، به عهده داشتن مسئولیتهای توأم پدری و مادری، تحصیلات پایین و در معرض انواع آسیبهای اقتصادی و اجتماعی قرار داشتن مواجه اند. از این رو چگونگی توانمندسازی این گروه از زنان مهمترین مسأله پیش روی پژوهشگران، کارشناسان و برنامه ریزان است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴       (تعداد بازدید : 23)


نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران
در جهان امروز نهاد آموزش عالی با تغییراتی بنیادین نسبت به گذشته مواجه است که تغییر جمعیت دانشجویی دختران از جمله عمده ترین آن هاست. به دنبال این سیر جهانی، نرخ ورود دانشجویان دختر به دانشگاههای ایران نیز افزایش یافته، به طوریکه نرخ ورود دختران به دانشگاه از 31% در ابتدای انقلاب به 64 درصد در سال تحصیلی 92-91 رسیده است. اما سیاست های اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای این پدیده متفاوت است که برخی آن را فرصتی برای تواناشدن دختران و برخی دیگر در شکل مشکلی اجتماعی با آن برخورد می کنند. نظریه پردازی داده بنیاد می تواند ابزاری برای پاسخ به این نیاز باشد.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳       (تعداد بازدید : 28)


تجمل‌ گرایی چگونه بنیان جامعه را به هم می‌ ریزد؟ تجمل‌ گرایی چگونه بنیان جامعه را به هم می‌ ریزد؟
یکی از مهمترین آفت‌های سبک زندگی که در شیوه‌های مصرف و اقتصاد جامعه تأثیر مستقیم دارد، تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی است، امری که رهبر انقلاب درباره‌ آن می‌فرمایند: «اگر یک جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحکام درونیِ اقتصاد خود به نقطه‌ای برسد که آسیب‌پذیر نباشد، یکی از کارهای واجبی که باید انجام بدهد، این است که اسراف و زیاده‌روی و زیاد مصرف کردن و مانند اینها را کنار بگذارد».
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲       (تعداد بازدید : 34)


واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان
توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تأکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تأکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲       (تعداد بازدید : 17)


فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران
در این مقاله به توانمندی زنان در فضای سایبر پرداخته شده است. مطالعه توانایی زنان در فضای سایبر از این جهت است که این فضا شرایط لازم برای مشارکت زنان فارغ از برخی محدودیت های دنیای واقعی را فراهم می کند که این امر می تواند به توانمندی فردی بینجامد.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱       (تعداد بازدید : 16)


شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست
نتیجه طبیعی به کارگیری رویکرد نوسازی در کشورهای درحال توسعه، شکل گیری و گسترش مهاجرت های گسترده از روستا به شهر است. این امر موجب تغییر ساختار جنسی جمعیت در تعدادی از سکونتگاههای روستایی کشور شده است. بدیهی است با استمرار شرایط موجود در آینده زنان ذینفعان اصلی برنامه های توسعه در نواحی روستایی خواهند بود. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در گروه خاصی از روستاها یعنی سکونتگاههای روستایی مهاجرفرست به جهت شرایط خاص و اولویت دار آنها، تدوین گردیده است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱       (تعداد بازدید : 18)


خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰ خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰
متن زیر، حاصل مطالب مطرح‌شده از سوی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا در دیدار اساتید با رهبر معظم انقلاب است،
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰       (تعداد بازدید : 104)


منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟ منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟
هیچ‌کس در نظام اسلامی نباید مردم‌، رأی‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی‌ مردم را پایه‌ مشروعیت می‌دانند؛ لااقل پایه‌ اعمال مشروعیت است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲       (تعداد بازدید : 172)


چهار روایت از تجربه هزینه سازش چهار روایت از تجربه هزینه سازش
تجربه سازش تنها محدود به کشورهای غیرغربی یا ضعیف نیست و غرب نیز در مقاطعی آن را تجربه کرده است. برای مثال، غربی‌ها بعد از به قدت رسیدن هیتلر در آلمان، با سازش‌ها و مماشات فراوانی که در برابر وی نشان دادند، باعث جری‌تر شدن وی و تجربه تلخ جنگ جهانی دوم شدند. مهمترین بخش این سیاست سازش‌کارانه در برابر هیتلر مربوط به پذیرش جدا شدن منطقه سودتنلاند جمهوری چک و واگذاری آن به آلمان است که به سیاست «اپیزمنت» و یا مماشات معروف شده است.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶       (تعداد بازدید : 133)