logo-samandehi
صفحه نخست > مطالب > سبک زندگی عفیف

[آر اس اس] [آرشیو]
پیوند حقوق و سیاست در قرآن پیوند حقوق و سیاست در قرآن
این نوشتار به پیوند حقوق و سیاست از منظر قرآن کریم پرداخته است. یادکرد پیوند تمامی دانش های اجتماعی و ارتباط ارگانیک آنها با یکدیگر، پیش درآمد بحث را صورت داده است.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹       (تعداد بازدید : 15)


بازتاب حقوق انسان در قرآن كريم بازتاب حقوق انسان در قرآن كريم
موضوع حقوق انسان در قرآن به شيوه هاى گوناگون در سال هاى اخير موضوع مقالات قرآن پژوهان قرار گرفته است اما پژوهش حاضر با رويكردى تاريخى مى تواند ديدگاه هاى تازه اى را درباره اين موضوع پيش روى خوانندگان خود قرار دهد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸       (تعداد بازدید : 35)


هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشری هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشری
حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم می داند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیاباوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق می شناسد که هر کدام هدفی را دنبال می کند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا می کند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا می کند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷       (تعداد بازدید : 21)


بررسی کیفیت مواجهه با موضوع تابعیت مضاعف بررسی کیفیت مواجهه با موضوع تابعیت مضاعف
بررسی کیفیت مواجهه با موضوع تابعیت مضاعف دوتابعیتی های فرهنگی و پروژه نفوذ
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶       (تعداد بازدید : 29)


مبانی اعلامیه حقوق بشر در ترازوی قرآن مبانی اعلامیه حقوق بشر در ترازوی قرآن
منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این میان مدافعان و موافقان آن، به جای بررسی و ارزیابی این مبانی، تنها با تکیه بر انگیزه و کارایی که داشته پذیرش آن را بایسته می دانند. اما این همه دلیل بر بر حقانیت و درستی آن به عنوان یک فکر و اندیشه نمی تواند باشد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶       (تعداد بازدید : 19)


حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب
حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضي با جوامع اسلامی و مقررات حاكم بر آن ها ندارد، از اين رو، در اين كشورها قابل اجرا می باشد. جوامع اسلامی به دليل فرهنگ، دين و مذهب خاص و ويژه خود نيازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اوليه ای می باشد كه تمام انسان ها در آن از جهت انسانيت شريک اند.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵       (تعداد بازدید : 21)


تأثیرات آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان تأثیرات آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش هوشهای اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ابعاد عملکرد خانوادگی زنان (حل مسأله، نقشها، ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار) تأثیر معنی داری داشته است. در کل، یافته ها لزوم گنجاندن برنامه آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی را در برنامه های آموزش خانواده و زوجین یادآور می سازد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵       (تعداد بازدید : 21)


ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جمهوری اسلامی ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جمهوری اسلامی
ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جمهوری اسلامی مورد مطالعاتی خانواده فراهانی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴       (تعداد بازدید : 34)


بررسی تعاملات، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج بررسی تعاملات، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج
نتایج نشان داد شیوه تعاملات و حل تعارضات بین زوجین به عنوان عوامل پیش بین و مؤثر بر کیفیت زناشویی در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولات می شود و افرادی که در سنین مختلف به ازدواج اقدام می کنند از چنین تحولات و تغییراتی در متغیرهای مربوط به کیفیت زناشویی برکنار نیستند. توجه به چنین تحولاتی می تواند آمادگی لازم را برای رویارویی با وضعیت جدید در زوجین فراهم سازد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴       (تعداد بازدید : 29)


اثربخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم اثربخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم
نتایج نشان داد که آموزش الگوی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر دختر نوجوان شرکت کنندگان در گروه های آزمایش تأثیر معنی داری دارد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳       (تعداد بازدید : 21)


ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران
ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران معصیت و یا جُرم انگاری فرهنگی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲       (تعداد بازدید : 33)


تحلیل گفتمان و نقد الگوی خانواده مدرن مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی تحلیل گفتمان و نقد الگوی خانواده مدرن مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی
مهمترین یافته ها و دستاوردهای تحلیلی و انتقادی مقاله عبارت است از: 1. الگوی خانواده مدرن مدنی تحت تأثیر دو پارادایم «تفسیری» و «انتقادی» و برخی مبانی معرفتی و نظری نظریه پردازانی همچون یورگن هابرماس و آنتونی گیدنز است. 2. این الگو بر محور مفاهیم «روابط و ارزشهای دموکراتیک» و «اصالت فرد» مفصل بندی شده و دالّ مرکزی آن «ارزشهای جامعه مدنی» است. 3. خانواده مدرن مدنی با ارکان هویتی جامعه ایران (بویژه آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی) سازگاری و تناسب ندارد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲       (تعداد بازدید : 16)


بررسی عوامل مؤثر بر طلاق بررسی عوامل مؤثر بر طلاق
این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱       (تعداد بازدید : 21)


کيفيت زندگی سالمندان شهر سبزوار کيفيت زندگی سالمندان شهر سبزوار
سالمندی دوره ای از تجربه سفر زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهديدات بالقوه ای نظير افزايش ابتلا به بيماری های مزمن، تنهايی و انزوا، عدم برخورداری از حمايت اجتماعی بوده و به دليل ناتواني های جسمی و ذهنی در موارد زيادی نيز استقلال فردی آنان مورد تهديد قرار می گيرد. اين عوامل می تواند منجر به اُفت کيفيت زندگی در سالمندان شود.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸       (تعداد بازدید : 19)


ارزيابی سبک زندگی در سالمندان ارزيابی سبک زندگی در سالمندان
نتايج نشان داد که سالمندان شهر آق قلا از نظر سبک زندگی در وضعيت به نسبت متوسطی قرار داشتند و لازم است آموزش شيوه های زندگی سالم به آنان با جديت بيشتری پيگيری شود.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷       (تعداد بازدید : 24)