صفحه نخست > ویژه نامه محرم > سفر عشق > منزل به منزل با امام حسین
اخبار

[آر اس اس] [آرشیو]
منزل پانزدهم- عقبه منزل پانزدهم- عقبه
خوابی که امام حسین(ع) درعقبه دید؟/حمله سگ های وحشی به امام
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 340)


منزل چهاردهم- القاع، مرا دعوت کرده اند تا قلبم را از سینه به در آورند منزل چهاردهم- القاع، مرا دعوت کرده اند تا قلبم را از سینه به در آورند
بررسی منازل و سیر حرکت حضرت سیدالشهدا (ع) از مکه تا کربلا،حوادث و اتفاقاتی که امام در مسیر با آن رو به رو شدند و کسانی که در طی مسیر به کاروان عشق ملحق شدند بپردازد. این بخش بر اساس کتاب یاران شیدای حسین ابن علی علیهما السلام با قلم استاد مرتضی آقا تهرانی تهیه و تنظیم شده است.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 347)


منزل سیزدهم- زباله ،از شما هر که قصد بازگشت دارد، بدون هیچ مانعی برگردد منزل سیزدهم- زباله ،از شما هر که قصد بازگشت دارد، بدون هیچ مانعی برگردد
زباله منزلی در راه بین مکه و کوفه است.(1) اسنجا بین « واقصه» و « ثعلبیه» قرار گرفته که دو برکه در آن جا قرار دارد.(2) کاروان در روز چهارشنبه، بیست و سوم ذی الحجه الحرام در آن جا بار نهاده اند.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 368)


 منزل دوازدهم- ثعلبیه، روزی که هر گروهی را به امامش فرا می خوانیم منزل دوازدهم- ثعلبیه، روزی که هر گروهی را به امامش فرا می خوانیم
امام (ع) روز سه شنبه، بیست و دوم ذی حجه الحرام به این محل رسیدند.شخصی به نام «ثعلبیه» از قبیله « بنی اسد» اینجا چشمه ای را حفر کرده بود که پس از آن، کاروانیان راه کوفه به مکه در کنار این چشمه اقامت می کردند
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 384)


 منزل یازدهم- زَروُد،پس از این خیری در حیات نیست منزل یازدهم- زَروُد،پس از این خیری در حیات نیست
ررسی منازل و سیر حرکت حضرت سیدالشهدا (ع) از مکه تا کربلا،حوادث و اتفاقاتی که امام در مسیر با آن رو به رو شدند و کسانی که در طی مسیر به کاروان عشق ملحق شدند بپردازد. این بخش بر اساس کتاب یاران شیدای حسین ابن علی علیهما السلام با قلم استاد مرتضی آقا تهرانی تهیه و تنظیم شده است.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 367)


منزل دهم- خزیمیه، پس کیست بر شهدا بعد از این زمان بگرید؟ منزل دهم- خزیمیه، پس کیست بر شهدا بعد از این زمان بگرید؟
بررسی منازل و سیر حرکت حضرت سیدالشهدا (ع) از مکه تا کربلا،حوادث و اتفاقاتی که امام در مسیر با آن رو به رو شدند و کسانی که در طی مسیر به کاروان عشق ملحق شدند بپردازد. این بخش بر اساس کتاب یاران شیدای حسین ابن علی علیهما السلام با قلم استاد مرتضی آقا تهرانی تهیه و تنظیم شده است.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 345)


منزل نهم- اَجفُر، به خدا سوگند تو را می کشند،از این سفر صرف نظر کن منزل نهم- اَجفُر، به خدا سوگند تو را می کشند،از این سفر صرف نظر کن
پنج شنبه هفدهم ذی حجه کاروان حسین(ع) در «اجفُر» بار به زمین نهاد.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 325)


منزل هشتم- فَید، شهری در نیمه راه مکه به کوفه منزل هشتم- فَید، شهری در نیمه راه مکه به کوفه
روز چهارشنبه؛ شانزدهم ذی حجه، امام (ع) به »فَید» آمدند.
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : 346)