صفحه نخست > درباره پژوهشکده عفاف > منوی محتوا > پژوهشکده در رسانه ها > زنانه شدن فقر فشارهای روانی زیادی به زنان تحمیل کرده است
اخبار
زنانه شدن فقر فشارهای روانی زیادی به زنان تحمیل کرده است زنانه شدن فقر فشارهای روانی زیادی به زنان تحمیل کرده است (تعداد بازدید : 154)
جهل و نادانی سرچشمه خشونت علیه زنان
 رئیس پژوهشکده عفاف در خصوص خشونت علیه زنان گفت:یکی از خشونت هایی که علیه زنان صورت می گیرد و قابل سنجش نیست خشونت روانی است و در نظام خانوادگی تحقیرهایی که علیه زنان اعمال می شود نوعی خشونت تلقی می شود.


به گزارش ایسکانیوز و به نقل از آستان دکتر عاطفه سمایی گفت: خشونت علیه زنان مقوله ای است که سال ها رسانه های مختلف به آن پرداخته اند حتی با وجود تعیین یک روز جهانی هنوز برای مصادیق خشونت هایی که علیه زنان در دنیا صورت می گیرد معیارهای کیفی و کمی تعریف نشده است.
دکتر سمایی در ادامه افزود:با پیشرفت دنیا و زندگی مدرن هنوز ادبیات و قوانین تعریف شده ای برای خشونت علیه زنان تبیین نشده است و در این مقوله راه به جایی برده نشده است.با توجه به اینکه خشونت از ظلم به زنان ناشی می شود همیشه فقط از نظر پرخاشگری و فحاشی به زنان صحبت شده است و در خصوص حق و حقوق زنان که داشتن دانش و رسیدن به رشد و کمال است حرفی زده نشده است.
او ادامه داد:زنان برای اینکه به جایگاه و منزلت دست پیدا کنند باید به آنها در جامعه و خانواده ارزش و بها داد.متاسفانه مصداق جدیدی در حوزه زنان چند سالی است که باعث افزایش آسیب های اجتماعی شده ایت مقوله زنانه شدن فقر است که فشارهای روانی زیادی را به زنان تحمیل کرده است و آنها را به سمت و سوی خشونت های خواسته می کشاند.
رئیس پژوهشکده عفاف با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد تصریح کرد:راهکار و مبارزه با این مسئله علم اندوزی است. علم چاره خشونت علیه زنان است. با کاهش مطالعه کمال طلبی در زنان از طریق رسانه اشاعه می شود و زمینه برای ظلم و خشونت فراگیر می شود.از این رو باید یک تلاش جدی و ملی صورت گیرد تا ارزش های حقیقی زنان شناسایی شود.
به گفته سمایی،بزرگترین خشونت و ظلم علیه زنان نادیده گرفتن ارزش های آنها است که ناشی از کمال طلبی تلقی می شود.بنابراین با افزایش آگاهی و دانش مطالعه می توان آمارهای هولناک خشونت علیه زنان را تا حدودی کاهش و یا مدیریت کرد.
لینک خبر
http://www.iscanews.ir/news/586641/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
منبع : ایسکانیوزنظرات: