صفحه نخست > مطالب > تحلیل روز > یکی از آثار رویای آمریکایی هر سال3 میلیون خشونت جنسی برای کودکان
اخبار
لیبرالیسم تحمیل اراده است نه تغییر لیبرالیسم تحمیل اراده است نه تغییر  (تعداد بازدید : 143)
 
لیبرالیسم یعنی "هرکاری دلت می خواهد انجام بده" متاسفانه این ایدئولوژی منجر به سبک زندگی وحشیانه ای شد که هر کسی برای رسیدن به خواسته ها و اراده خودش در این جنگلستان باید متوسل به زور و ظلم شود.
   

لیبرالیسم یعنی با زور تبلیغات و با زور رسانه و با زور قوانین خاص مدنی حاکمان ثروت و قدرت، مردم را به پذیرفتن نظرات و خواسته های طبقه صاحب قدرت و ثروت وادار کردن.
 
   

یکی از چهره های مشهور رسانه ای در آمریکا آقای     Rush Limbaugh  است که نقل قول مهمی دارد می گوید:"لیبرالیسم تغییر نیست لیبرالیسم باید تحمیل بشود"(1)
این واقعیت را کسی می گوید که در امپریالیسم رسانه ای در آمریکا سالها است اجازه دارد کار کند و مردم را به این باور برساند و این شرایط را برای مردم قابل تحمل و پذیرش کند. شغل این فرد در آمریکا ، برنامه سازی  تفریحی است.
⦁    سایت Liberal quote

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
منبع : تولید پژوهشکده عفافنظرات: