صفحه نخست > اندر حکایت وزارت ورزش و جوانان
اخبار
اندر حکایت وزارت ورزش و جوانان اندر حکایت وزارت ورزش و جوانان (تعداد بازدید : 185)
مجلس هشتم زمانی رای بر تصویب وزارت ورزش و جوانان داد که چندهفته پیش در صحن عمومی خانه ملت بر سر ادغام وزرارت خانه ها و کوچک سازی دولت نزاع بسیار و سخن فراوان رفته بود عاقلان وقتی در این دو تصمیم متناقض و پیاپی با کمتر از یک ماه فاصله، می نگرند پیش از هرنوع قضاوت نابهنگام و حدوث عیبی بدنبال یافتن پاسخی مستند و دلیلی متقن برای این اقدام سرآسیمه هستند تا شاید این تلقی ناصواب که هر از چندی ذهن را قلقلک می دهد را از خاطر براند و بزدایند که مبادا بر خاطر دردمندان رود که برق مدال های طلای گوانگجو هوش از سر و قرار از دل نمایندگان ربود و در اقدامی فوق تصور جوگیرانه، خردهاشان دستخوش سهو و خطا گشت و فراموش کردند که از خویش بپرسند چرا؟ و براستی آیا میانسال و کهن سال و کودک و نوجوان را با ورزش قرابتی نیست یا مقرر است زین پس برای هر سنی وزارت خانه یی مرتبط تاسیس شود، مثلاً وزارت خانه کودک و بازی، وزارت خانه نوجوان و آموزش، وزارت خانه میانسال و اقتصاد، وزارت خانه پیران و بازنشستگی، وزارت خانه کهن سالانان و درمان و ... تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
براستی چرا وزارت ورزش و جوانان، آیا نمایندگان فرهیخته غفلت ورزیدند که اگر امر بر توجه و تأکید بر ورزش و ورزیدگی جسمی است شایسته تر این خواهد بود که در کنار ارتقای مهارت های تست زنی به اسم آموزش و پرورش مقوله ورزش مورد توجه قرار گیرد، مگر نه اینکه در تمام دنیا آموزش فیزیکی و فکری توامان است؟
و براستی چرا وزارت ورزش و جوانان؟ آیا دولت محترم به اشتباهات این طرح واقف نبود و از تکه تکه شدن وزارت خانه و اتصال با اعمال شاقه هر حوزه ای با حوزه دیگر غافل بود که بعد از شش ماه با دلی پرخون و قلمی آتشین آن سیاهه کذا را نگاشت و آن الم شنگه بیادماندنی را براه انداخت و ...
و حال آنچه شادی از دل می ستاند و خاطر را مکدر می کند و غم را فزون می سازد دلایل شنیدنی و تاریخی و البته حیرت افزای نمایندگان بر عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی است!
در این روز، ساعت و لحظه تاریخی بود که دانستم نه آنانی که امر بر تأسیس کرده بودند می دانستند چه می خواهند و نه آنانی که ... خدا بیامرزد و قرین رحمت فرماید ارواح طیبه جوانان نحیفی را که ورزش قهرمانی نیاموخته به جدال با اژدهای نفس رفتند و پا بر خواهش های دنیوی گذارده تا" قامت خمیده دین به پایمردی شان راستی گرفت و لرزش اندام هایش به نیروی شان آرامش یافت. " (خطبه دوم نهج البلاغه) .

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
منبع : تولید پژوهشکده عفافنظرات: