صفحه نخست > چیستی هویت بسیج در زمانه حاضر
اخبار
چیستی هویت بسیج در زمانه حاضر چیستی هویت بسیج در زمانه حاضر (تعداد بازدید : 484)
اینکه بسیجی کیست و چگونه باید باشد و در وقایع مختلف چگونه باید حضوری در صحنه و حماسه آفرین داشته باشد پرسشی است که در نسبت با زمان و زمانه بر مسند پاسخ حقیقی خود آرام می یابد و بر دل مخاطب می نشیند.
جایگاه اصیل بسیج را باید در پیشانی آن جست تابلویی که دوست و دشمن بسیج را بدان می شناسند و واقعیتی جز آن تصویری مخدوش از حقیقت راستین و اصیل بسیج خواهد بود؛ براستی حقیقت بسیج چیست و چگونه می توان آن را در مواجهات هر روزه تفسیر و تبیین نمود؟
حقیقت بسیج را باید در باور خالق آن و معمار بزرگ انقلاب و ولی امر مسلمین جست آن هنگام که رهبر فرزانه انقلاب می فرمایند "بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور است[1]"؛ عظمت و عزتی که انتظار می رود بسیج و بسیجیان کشور پیشقراولان آن باشند در تأمل و تدبر در مشی کسانی مفهوم می یابد که در مدرسه حیات رسم عشق کرده اند و عزت آفریده اند، عزت و کرامتی که در ایستادگی و اقتدار بزرگ معلم مقاومت زینب کبری سلام الله علیها تجسمی مانوس برای انسان حاضر یافت تا تثبیت گر انقلاب اسلامی ظهر عاشورای 61 هجری شود و به قدمت همه تاریخ و تمامی ایام و لیالی ماضی و آتی جنود حق و باطل را در برابر هم بیاراید از برای رزمی لابد و اجتناب ناپذیر.
بسیج و بسیجیان امروز در تحلیل زمانه خود و واقعیت عاشورا باید درس ایستادگی بیاموزند از زینب سلام الله علیها تا دستاورد آزادگی حسینیان دیروز به تاراج نرود و به فراموشی سپرده نگردد.
   
هویت بسیج را باید در غرش صدای غیور زنی یافت که دیروز بازار مکاره کوفه و بساط زر و تزویر بوزینگان دارالخلافه را بر هم ریخت تا انسانیت خفته در تمنای حیوانیت و سبعیت را بیدار کند و به ضرب شست وی تا همیشه تاریخ موج خروشان این بیداری پیش برود و برود تا هضم شود در اراده الهی که وعده کرده بود حاکمیت ایشان را بر همه عالم.
هویت بسیج را باید در مجسمه کرامت و عزت انسانیت، زینب کبری سلام الله علیها جست تا بتوان به تاریخ و انسانیت به گونه ای دیگر نگریست تا اگر تمامی انسانیت و هست انسان در نیم روز در برابر دیدگان مضطرش به توحش انسان قرن یکم هجری یا انسان هزاره سوم به پایان رسید بداند که نباید تزلزل بر خود روا دارد و بی هیچ لرزشی بایستد و خالق زیباترین صحنه مقاومت تاریخ بشود.
"ما رایت الا جمیلا" روایت صبح تا ظهر عاشورا نبود حکایت پس از سر به نیزه شدن ها بود،  غایت زیبایی در شهادت عاشوراییان نبود اگرچه تصویر سرسپردگی انسان به عهد ازلی، در اوج زیبایی است؛ زیرا زیبایی به همت بلند زینب سلام الله علیها تداوم همیشه یافت، استمراری که از حرکت کاروان اسرا آغاز شد و خالق همه این زیبایی ها زینب بود که حل شده در عهد و پیمان نخستین انسانیت مرده را خون حیات می بخشید و منزل به منزل بر چهره مستور نفاق زمان را بر همگان عیان سازد، بسیجی هزاره سوم باید این چنین باشد تا بتواند بشریت خفته در دروغ و فریب زمانه حاضر را از غفلت پروپاگاندای غرب برهاند و به جهانیان بفهماند کوس رسوایی امریکا از بام صهیونیسم و جنایات سبعانه اش فرو افتاده است و ادعای واهی حمایت از حقوق بشر در برابر آینه جنایات ایشان در ابوغریب و گوانتانامو به تصویری مضحک و بی مسمی تبدیل شده است، امروز به همت بسیجیان پرده های فریب برخواهد افتاد و جهانیان به نظاره خواهند نشست تصویر حقیقی دولتی را که بر مسند حمایت از حق بشر نشسته است، تصویر امریکا تجسم دردناک رنج انسان آفریقایی است که سالیان متمادی کمینه حقش یعنی آزادی برای زیستن در زیاده خواهی نظام برده داری متکبرانه امریکایی نادیده انگاشته می شد تا در تابلویی از  غارت و جنایت صدساله محو شود؛ تصویر آمریکای امروز نقاشی خاکستری مرگِ در سکوت مردمان بیگناهی است که به خیال خوش پایان جنگ در کوی و برزن هیروشیما آمدوشد می کردند اما برای همیشه در بهت حیوانیت بمباران اتمی امریکا خاموش شدند تا دنیا بداند که آنان که با تمامی گزینه ها بر میز، خود را به تمسخر گرفته اند کیستند، اینان رهزنان دروغزن امنیت و آسایش، آزادگی و عدالت در جهان اند.
هویت بسیج را باید در حرکت زینب یافت؛ حرکت زینب و منزلگه وی؛ منزلگهی که از کربلا آغاز شد و در شام اوج یافت تا واقعیت واژگونه را در برابر چشم جهانیان آنچنان که هست بنمایاند نه آنگونه که حرامیان می خواهند تا همگان بدانند آنکه دیروز هستی اش به تاراج رفت و آینان که امروز زنان و کودکانشان در شام و حلب تکه تکه می شوند خارجی نیستند اینان آزادزنان و غیور مردانی هستند که در پیچ بزرگ تاریخ در برابر نشت و نشر نجاست صهیونیسم به مقاومت ایستاده اند.
جایگاه راستین بسیج جایگاه "صدق" است، صدق بر عهد و پیمان دیرین با خدا و ولی خدا، مسندی که او را به مقام "عند ملیک مقتدر" می رساند و تحمل مصائب را بر وی آسان می سازد، بسیجی به تاسی از مشی مثال زدنی و حماسه بزرگ زینب کبری سلام الله علیها در برابر استکبار جهانی خواهد ایستاد و به روشنگری آموخته از وی، واقعیت ملفوف به دروغ و فریب آمریکا و زاده نامشروعش اسرائیل را به جهانیان خواهد شناساند و بسترساز بیداری سلسله وار توده ها خواهد شد توده هایی که فوج فوج به ایشان ملحق می شوند تا تبلور امت واحده در هنگامه ظهور به حضور مقتدر و عزت مند ایشان عینیت یابد.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاورقی
[1] . فرمایش رهبر انقلاب در جمع فرماندهان بسیج/ 29 آبان ماه 1392


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
منبع : تولید پژوهشکده عفافنظرات: