صفحه نخست > رگه های غلیظ فمینیسم و مردستیزی افراطی
اخبار
رگه های غلیظ فمینیسم و مردستیزی افراطی رگه های غلیظ فمینیسم و مردستیزی افراطی (تعداد بازدید : 386)
 
فصل فراموشی فریبا، فیلم چهارم نمایش داده شده است که روایت داستان زنی است که گذشته نامتعارفش سایه بر روی زندگی عاشقانه اش انداخته و همسر او به علت گذشته زنش همواره به او شک دارد و بعد از دو سال زندگی با آن کنار نیامده است و فشارها روی او از جانب خانواده اش نیز تشدید می شود که بارداری زن نیز تأثیری در این ارتباط نمی گذارد؛ تصادف شوهرش و عشق فریبا به او باعث می شود تمام تلاش خود را برای بدست آوردن پول بکند اما در نهایت مرد به شکاکیت خود عمل می کند و به خانه پدری بازمی گردد و جنین فریبا در اثر ضربه های خانواده همسرش سقط می شود و دیگر همسرش بازنمی گردد.

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
منبع : تولید پژوهشکده عفافنظرات: