صفحه نخست > از حرف تا عمل (به بهانه روز ملی دختران)
اخبار
از حرف تا عمل (به بهانه روز ملی دختران) از حرف تا عمل (به بهانه روز ملی دختران) (تعداد بازدید : 150)
چندسالی است براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اول ذيقعده روز تولد حضرت معصومه (س) به نام «روز ملی دختران» نامگذاری گرديده است.
آنچه بعنوان هدف از چنین نامگذاری پسندیده ایی مطرح شده است به شرح ذیل است:
1. “شخصيت حضرت معصومه (س)“ و ابعاد شخصيتی ايشان در جهت "الگو سازی” براي گروه مهمی از جامعه به عنوان دختران مسلمان، پيشرو و تحول آفرين.
2. اين نامگذاری در واقع توجه همگان را به گروهی از جامعه با عنوان دختران که موجوديت آنها در جامعه از اهميت ويژه ای برخوردار است جلب می نمايد. دخترانی كه نقشی سرنوشت ساز در حال و آينده جامعه داشته، مادران فردايند و تربيت صحيح آنها تضمين موفقيت جامعه آينده است. به يقين در يک جامعه هرچه دختران جدی تر، پرتلاش‌ تر، مهذب‌ تر، و بااخلاق‌ تر باشند، جامعه با سرعت بيشتري به سمت شکوفايی، کمال و سعادت حرکت می کند.
3. ساير آثار مثبت ديگر که اين نامگذاری به دنبال خواهد داشت از قبيل؛ تبيين و گسترش جايگاه و مقام دختران در دين مترقی اسلام، تأکيد بر نقش دختران در فرهنگ ايران اسلامی؛ هويت يابی و خودشناسی دختران، گسترش فرهنگ خودباوری، حيا و حجاب در ميان دختران، اصلاح نگرش های جامعه، خانواده و رسانه‌ ها نسبت به دختران، تبيين جايگاه دختران در انقلاب و جمهوری اسلامي، بررسی نيازمندی ها و خواسته های مشروع آنان، ميزان امكانات، موانع و آسيب های فراروی دختران جامعه، مقابله با خرده فرهنگهای غلط، خنثی سازی تبليغات سوئی که متأسفانه در جهان بر عليه اسلام می شود و مطرح می کنند که زنان و دختران در بين مسلمانان از جايگاه حقيقی و حقوق حقه خودشان برخوردار نيستند. و بالاخره اينکه وجود يک روز رسمی به نام روز ملی دختران می تواند توجه جامعه را در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی به اين موضوع مهم جلب کند که همواره حضور، شخصيت، فعاليت و تأثير وجودی دختران برای حال و آينده جامعه بسيار مهم و سرنوشت ساز است.
حال پرسش ما از شما این است این نامگذاری را چقدر در تحقق اهداف فوق مؤثر می دانید؟

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
منبع : تولید پژوهشکده عفافنظرات: