یکی از آثار رویای آمریکایی هر سال3 میلیون خشونت جنسی برای کودکان

در جامعه لیبرالی آمریکا "لِسِه فِر" یعنی "هر نوع لذتی دلت هوس کرد آن را تجربه کن" یک باور غلط نهادینه شده است. با توجه به این باور هرکسی هر چه هوس کرد می تواند انجام دهد. خشونت جنسی به کودکان، خشونت جنسی به زنان، مردستیزی و رسیدن به هدف به هر قیمتی کاملا توجیه عرفی دارد و مردم در چنین جامعه ای این تجربیات تلخ را بخشی از سبک زندگی خود پذیرفته اند.
در یک اینفوگرافی جالب در سایت ahchealthenews نشان داده شده است که هر ساله 124 میلیارد دلار هزینه می شود برای خشونت جنسی نسبت به کودکان و هر ساله 3.3 میلیون خشونت جنسی کودکان در آمریکا رخ می دهد.
تامین هزینه سنگین این جنایت انسانی از کجا برای دولت و ملت آمریکا تامین می شود؟ آیا جز از راه غارت دیگر ملتها ؟
آثار این همه ناراحتی روانی بر روی آن کودکان چگونه بروز می کند؟ آیا جز این است عقده های روانی این کودکان نیز در غالب خشونت برای دیگر انسانها ظهور و بروز پیدا خواهد کرد؟
متن کامل این آمارسنجی و اینفوگرافی از سایت زیر قابل دسترسی است.
 http://www.ahchealthenews.com/2014/09/11/infographic-child-abuse-stats-in-america/
 
   
   


۱۳۹۵/۱۰/۰۷
universallifestyle.ir
نام شرکت: