لزوم هوشیاری مردم در برابر جنگ ارزی

لزوم هوشیاری مردم در برابر جنگ ارزی
جنگ تمام عیار اقتصادی

 
   

در جنگ سخت آنچه که تلفات محسوب می شود کشته شدن و محرومیت است در جنگ نرم نیز اندیشه ها و اراده ها هستند که می جنگند و تسخیر قلبها و ذهن ها موضوعیت دارند. در جنگ نیمه سخت که ادبیات غالب آن را مسائل اقتصادی تشکیل می دهد دشمن به جای اعزام توپ و تانک و ادوات نظامی کشورهای هدف را از طریق "جنگ پول ها" به مبارزه می طلبد. این جنگ پول ها به "جنگ ارزی currency war  " شناخته می شود که یک نوع ویژه از جنگ اقتصادی است.
یک روز مردم نمی خواستند نظامی باشند اما زمانی مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند و از کشور دفاع کنند در جنگ نرم بخشی از مردم مجبور شدند که در فضای سایبر در نبرد قلب ها و ذهن ها خود را واکسینه کنند. از این رو باید جنگ ارزی برای مردم شفاف شود تا بتوان در فرآیند مبارزه و دفاع همانند جنگ سخت و نرم با "قواعد مناسب" زمین بازی را تعریف کرد.


کانال تلگرامی @hasanabbasi_students
بخشی از سخنان مهم استاد حسن عباسی در دانشگاه بوعلی همدان 13/2/95

۱۳۹۵/۱۰/۰۸
universallifestyle.ir
نام شرکت: