صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: سیاست های کلی خانواده
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / سیاست های کلی خانواده
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
نگه داشتن حرمت خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی بیش از هر حرکت دیگری نیازمند فرهنگ سازی است در عین حالی که باید فضاهای فیزیکی لازم را هم بسترسازی کرد.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
باید دولت و مجلس به سیاست‌های کلی خانواده توجه ویژه داشته باشند در حالی که به نظر می‌رسد در برنامه ششم توسعه به این امر مهم عنایت خاصی نشده


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/06/17
- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

12
ارسال پاسخ