صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: کربلا،درس جهاد کبیر
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / کربلا،درس جهاد کبیر
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
چطور میشود از کربلا درس جهاد گرفت  ما که لیاقت نداریم چه مانده به اینکه درس جهاد کبیر بگیریم به نظرم فقط با ارتباط روحی با شهدا میشود به همچین فیضی نایل شد با مطالعه وصیت نامه ها و زیارتشانکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
کربلا و ما ادراک کربلاکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
کربلا درس است درسی برای تمام کسانی که میخواهند حسینی شوند ولی باید در تمام زوایای آن مطالعه کرد  نگاه عمیق کرد چون برای تک تک انسانها درسی جداگانه دارد برای تمام نفوس حرفی دارد آری واقعا جهاد کبیر استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
جهاد کبیر یعنی هیهات من الذلهکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
پیامبر جنگ و مقاتله را جهاد اصغر نامیدند پس معلوم است در کربلا مسئله جهاد با نفس هم بوده که جهاد کبیر استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/02
وقتی کسی عزیز ترین کسانش را میبرد و میداند که آنها کشته میشوند حتما پای موضوع مهمی در میان استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/27
واقعا کربلا درس جهاد کبیر است به همین خاطر است که میبینم از سال 60 هجری تا به امروز دنیای کفر در جهت خاموش کردن صدای آن است امروز هم که بیبی سی و غیره در جهت به انحراف کشاندن آن میباشندکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/27
امام حسین علیه السلام میفرمایند: مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند این معنی جهاد است که جهاد  فقط قتال و جنگ نظامی  نیستکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/27
امام حسین اسلام را نجات دادکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/25
در فرهنگ اسلامی، مسلمان عزیز است و هرگز نباید تن به ذلت و خواری بدهد. ذلت و خواری با مسلمانی قابل جمع نیست.

123
ارسال پاسخ