صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: ویژگی کودک تراز انقلاب اسلامی
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / ویژگی کودک تراز انقلاب اسلامی
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/10
امیرالمؤمنین(ع)  به امام حسن(ع) می فرماید: "دل کودک چون زمینی خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود، می پذیرد، پس من پیش از آن که قلبت سخت و فکرت به امور دیگر مشغول شود، به ادب و تربیت تو مبادرت ورزیدم".


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/10
كودك ارزشهاي اخلاقي خود را از محيط كسب مي كند و بزرگترها بايد كودك را در اين امرياري كنند و نبايد رفتاري را كه شايسته نمي دانند و نمي خواهند فرزندشان به آن مبادرت ورزند، انجام دهند. در واقع از مهمترين نكات تربيت اخلاقي كودك اين است كه پدر و مادر مواظب رفتار خود باشند و گرنه دادن دستورات اخلاقي بدون آنكه والدين به آنها، پايبند باشند، سودي ندارد.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
کودک تراز انقلاب کودکی است که کودکی سالمی داشته باشد با نشاط و سرزنده و در خانوادهای که پر از محبت باشد و با ارزشهای زمانه اش یعنی وجوید جضرت ولی عصر آشناشودکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
این روزها میبینیم که کودکان در معرض شدید ترین هجمه های تبلیغاتی فاسد ستند اگر ما موفق شویم بچه هارا در مقابل این هجمه ها واکسینه کنیم کودک تراز تربیت کردیمکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
سر زندگی و سلامت از ویژگی های کودک تراز انقلاب اسلامیستکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
 امید ونشاط، محیط مناسب برای زندگیِ ذهنی ِ کودکانه، و نیرودهندگی در تربیت و تقویت و پرورش روان و ذهن از جمله خصوصیات  مطلوبِ کودکِ ترازانقلاب اسلامی  است.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
کودکی که قرار است در ساختن یک تمدن نوین دخیل باشد، و یا اصلا قرار است در این تمدن نوین قرار بگیرد بالتبع باید ویژگی‌هایش متناسب با ویژگی‌های این تمدن اسلامی باشد. «اندیشه‌ورزی»، «شادابی و امید» و «معنویت» یک کلیت منسجمی را در شخصیت کودک شکل خواهد.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
ماباید توقعمان را از «کودک تراز» مطابق با الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت مشخص کنیمکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/08/08
نقطه‌ی عطف تربیت یک انسان در دوران کودکی او شکل می‌گیرد. بنابراین باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم یک کودک را بالنده پرورش دهیم.


ارسال پاسخ