صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: کمپین محو خشونت علیه زنان
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / کمپین محو خشونت علیه زنان

ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29

خشونت علیه انسانها باید در جامعه مدنی تعریف شود و بر ضد هیچ جنسیتی و یا کودک و سالمندی خشونت صورت نپذیرد
کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29

امسال سازمان ملل ترتیب یک کمپین را برا محو خشونت علیه زنان داده است که نماد آن رنگ نارنجی است ترتیب داده است که همین رنگ میتواند خطرناک باشد و وسیله ای در دست استکبار برای سرکوب و بازی دادن مردم باشد تا آنها را بر ضد حکومتهایشان بشوراند
کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29
در بسیاری از سنتهای قدیمی ما به زنان ظلم بسیار شده  و این ناشی از آن است که زنان با حقوق الهی خودشان آشنا نیستند اگر به زنان این آگاهی ها داده شود دیگر نیازی به کمپین نیست


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29
با هر کمپینی راجع به محو خشونت علیه زنان موافقم


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29
کمپین امسال با تمرکز بر موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران در تطابق با اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ که شامل پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران است انجام می‌گیرد.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29

خشونت علیه زنان باید رفع شود به شرطی که خشونت علیه مردان شروع نشود چون الان یک عده از زنان که به پول و قدرت رسیدند درست همین خشونت را علیه مردان پیاده میکنند
کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/29

با چه کمپینی میشود خوی وحشی گری را از کسی که خشن است گرفت
کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/20
خشونت در غرب علیه زنان بسیار وحشتناک تر و دلهره آور تر نسبت به ایران هست این واقعیتها را باید نشان دادکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/09/20
خشونت علیه زنان در ایران انجام می شود در جاهای مختلف و به بهان ههای مختلف اما قدری با خشونت در غرب علیه زن تفاوت دارد و لازم است به آن رسیدگی شود نمی توان بخاطر جو سازی غربیها چشم به روی این واقعیت بست


ارسال پاسخ